Kalendarium


Kalendarium życia i twórczości.

1889 – Ślub w Biłgoraju Batszewy Zylberman i Pinkasa Mendla Singera, rodziców Isaaca Bashevisa Singera.
1891 – Przychodzi na świat Hindełe Ester, siostra Isaaca Bashevisa Singera, późniejsza pisarka Esther Kreitman.
1893 – Rodzi się Israel Joszua Singer, brat Isaaca, w przyszłości wybitny pisarz żydowski.
1904 – 14 lipca w Leoncinie pod Warszawą rodzi się Isaac Bashevis Singer.
1906 – Przychodzi na świat Mosze Singer, najmłodszy z rodzeństwa, późniejszy chasyd.
1907 – Rodzina Singerów przenosi sie do Radzymina.
1908 – Przeprowadzka do Warszawy, na ulicę Krochmalną, gdzie Pinkas Singer obejmuje funkcję rabina. Isaac Bashevis Singer zaczyna uczęszczać do chederu.
1914 – Hindełe Ester wychodzi za mąż za Abrahama Kreitmana. Israel Joszua ukrywa się w Warszawie przed poborem do armii rosyjskiej. Zamach w Sarajewie.
1917 – Isaac Bashevis Singer z matką i młodszym bratem wyjeżdżają do Biłgoraja. Jest to ucieczka przed głodem panującym w czasie wojny.
1921 – Wstępuje do seminarium rabinackiego w Warszawie. Po niepowodzeniu, po roku przerywa naukę i wraca do Biłgoraja.
1923 – Przyjeżdża do Warszawy, gdzie obejmuje posadę korektora w żydowskim tygodniku literackim „ Literarisze bleter” , którego współredaktorem jest jego brat, Israel Joszua. Pisze recenzje książkowe, tłumaczy na żydowski powieści Knuta Hamsuna, Ericha Marii Remarque’a i Tomasza Manna.
1925 – Debiut literacki Isaaca Bashevisa Singera: opowiadanie Na starość nagrodzone w konkursie tygodnika „ Literarisze bleter”.
1929 – W Starym Dzikowie na Lubelszczyźnie umiera ojciec Isaaca Bashevisa Singera. Przychodzi na świat jedyne dziecko Isaaca – syn Israel, którego matką jest komunistka Rachela (Runia) Poncz.
1932 – Z Aronem Cejtlinem redaguje żydowskie pismo literackie „ Globus”. Ukazuje się Josie Kałb , najsłynniejsza powieść Israela Joszuy Singera.
1933 – Szatan w Goraju,  pierwsza powieść Isaaca Bashevisa Singera, drukowana w odcinkach w „Globusie”. Israel Joszua  Singer, od 1925 korespondent żydowskiego dziennika nowojorskiego „Forwerts”, emigruje z rodziną do Stanów Zjednoczonych.
1934 – „Der Hajnt”, paryski dziennik żydowski, i nowojorski „Forwerts” zaczynają drukować teksty I.B Singera.
1935 – Szatan w Goraju ukazuje się w formie książkowej nakładem żydowskiej sekcji warszawskiego PEN-Clubu. I.B.Singer wyjeżdża do Nowego Jorku i podejmuje pracę w „Forwerts”, gdzie publikuje pierwszy tekst w czerwcu tego roku.
1937 – W czasie wakacji w górach Catskills spotyka Almę Haimann Wasserman, swą przyszłą żonę, która zostawi dla niego męża i dzieci.
1939 – pseudonim Icchok Warszawski. Matka I.B.Singera, Batszewa, i młodszy brat Mosze zostają wywiezieni ze Starego Dzikowa do Kazachstanu, gdzie giną w nieznanych okolicznościach.
1940 – Ślub I.B.Singera z Almą Haimann Wasserman. Zostaje członkiem redakcji „Forwerts”, z którym współpracuje aż do śmierci, publikując w nim swe powieści w odcinkach.
1943 – pseudonim D.Segal.
1944 – W wieku pięćdziesięciu jeden lat umiera na atak serca starszy brat Singera, Israel Joszua.
1945 – Ukazuje się po żydowsku Gimpel Głupek, jedno z najsłynniejszych opowiadań I.B.Singera.
1945-1948 Rodzina Muszkatów powieść w odcinkach w „Forwerts” dedykowana zmarłemu bratu
1949- 1951 Wujek z Ameryki
1950 – Wydawnictwo Alfred A.Knopf publikuje Rodzinę Muszkatów, pierwszy angielski przekład powieści I.B.Singera. Bierze on udział w przekładzie każdej swojej książki.
1953 – Elitarny kwartalnik „Partisan Review” drukuje Gimpla łupka w przekładzie Saula Bellowa. Singer zaczyna publikować w „Commentary”, „The New Yoker” , „Harper’s” i „Esquire”.
1954 – W Londynie umiera siostra Singera, Ester Kreitman.
1955 – Angielskie wydanie Szatana w Goraju.
1956 – Na dworze mojego ojca, wspomnienia I.B.Singera, ukazują się w Nowym Jorku.
1957 – „Cienie nad rzeką Hudson
1958 – „Statek do Ameryki
1959 – „Sztukmistrz z Lublina
1960 – „Niewolnik”
1966 -  Wrogowie, historia miłości” w odcinkach w „Forwerts”. Singer publikuje pierwszą z książek dla dzieci: „Koza Zlate i inne opowiadania”.
1967 – „Certyfikat” w „Forwerts”
1970 – Otrzymuje National Book Award, najwyższą amerykańską nagrodę literacką za tom wspomnień A Day Pleasure.
1973 – Singerowie kupują mieszkanie na Florydzie, gdzie spędzają odtąd każdą zimę.
1974 – Druga National Book Award za tom opowiadań Korona z piór.
1975 – Doktorat honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Sceniczna adaptacja Jentł na Broadwayu.
1978 – Filmowa adaptacja Sztukmistrza z Lublina. Drugi tom wspomnień Młodzieniec w poszukiwaniu miłości. Jesienią Singer otrzymuje Nagrodę Nobla.
1981 – Zagubiony w Ameryce – trzeci tom wspomnień.
1983 – Filmowa wersja Jentł. W roli głównej Barbara Streisand, która jest także reżyserem i producentką filmu.
1984 – Ukazuje się tom wspomnień pt. Miłość i wygnanie, wcześniej drukowany w osobnych częściach.
1988 – Publikacja ostatniego zbioru opowiadań, Śmierć Matuzalema, i Opowieści o królu pól.
1989 – Singer zostaje odznaczony złotym medalem, najwyższą nagrodą American Academy and Institute of Arts and Letters. Paul Mazursky reżyseruje filmową wersję Wrogów.
1991 – Ostatnia wydana za życia powieść – Szumowiny. 24 lipca umiera na Florydzie w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat. Pochowany na żydowskim cmentarzu Beth El Cemetery, w Paramus, New Jersey.